اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/08-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

از کلیه مراجعین درخواست می شود با توجه به تغییرات احتمالی در برنامه اساتید قبل از مراجعه به مرکز حتما با تلفن 37929133 تماس حاصل نمایند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir