اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/08-13:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به تغییرات احتمالی در برنامه اساتید، خواهشمند است قبل از مراجعه به مرکز با تلفن 37929133 تماس بگیرید.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir