اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/04-14:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

خانم دکتر امینی روزهای شنبه 7 و 14 مرداد ماه بجای خانم دکتر فرج زادگان در مرکز تحقیقات بیمارستان الزهرا(س) حضور خواهند داشت.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir