اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-11:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

خانم دکتر توکلی فرد و آقای دکتر یادگار فر در مردادماه در مرکز حضور نخواهند داشت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir