اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-12:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با آرزوی سلامت و شادی در سال 1397 و تبریک عید نوروز برنامه حضور مشاورین در دانشکده پزشکی و مرکز مشاوره بیمارستان الزهرا در فروردین ماه 1397 اضافه گردید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir