اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-13:13

سخنران: سرکار خانم آرزو میرزایی

موضوع:Multiplex detection of bacteria on an integrated centrifugal disk using bead-beating lysis and loop-mediated amplification

زمان: چهارشنبه مورخ 97/11/17 ساعت 11:30

مکان: تالار هشت گوش

برنامه دروس نیمسال دوم 98-97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-7:35

برنامه نیمسال دوم 98-97 در سایت گروه میکروب شناسی بارگذاری شد.

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/09-12:21

تولید برق از باکتری (ادامه مطالب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-6:55

جداسازی سویه باکتریایی جدید از خاک که علیه سوپرباگ های مقاوم به آنتی بیوتیک موثر است(ادامه مطلب)

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-6:49

سخنران : آقای مهرداد حلاجی

موضوع:

Aptamer-based fluorometric assay for direct identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus form

clinical samples

مکان:تالار هشت گوش 

زمان: چهارشنبه 97/10/19  ساعت 11:30

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-13:18

تعیین توالی tRNA دیدگاه جدیدی را به (ادامه مطلب)

کنفرانس یک روزه گروه باکتری و ویروس شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-8:02

کنفرانس یک روزه بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید (باکتریایی و ویروسی)

گروه باکتری و ویروس شناسی 

تاریخ 97/9/22 ساعت 13-8

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-6:41

شنبه 97/9/10 ساعت 12:30 اتاق شورای گروه باکتری و ویروس شناسی

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2- بررسی پروپوزال آقای مهرداد حلاجی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir