اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه سمینار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/17-4:07

سخنران : سرکار خانم آزاده ترقیان

 موضوع: Laboratory Diagnosis of spirochetes                                  

  سخنران : سرکار خانم پریسا صادقی

 موضوع:  ارتباط میکروبیوتای روده با سندرمهای متابولیک

اطلاعیه دانشجویان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/16-10:19

موضوع: تکمیل فرم فرصت اضافی

حداکثر تا تاریخ 97/3/20

اطلاعیه دانشجویان استعداد درخشان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-9:30

عضویت دانشجویان استعداد درخشان از نیمه اردیبهشت 97

WWW.talented.mui.ac.ir

جلسه سمینار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-10:30

سخنران : خانم سعیده ابراهیمی

موضوع:Oncotic virus for cancer

سخنران : خانم الهام حقیقی فر

موضوع: تعامل بین گونه ای باکتریها در بیوفیلم

مکان: تالار طباطبائی

زمان: سه شنبه 97/2/11 ساعت11-10

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-7:44

 موضوع :

1- بررسی برنامه عملیاتی دوساله گروه

2- درخواست جناب آقای دکتر فقری جهت چاپ و انتشار کتاب «تنظیم ژنتیکی بیان توکسین های باکتریایی و روش های درمانی بر پایه توکسین» به عنوان درسنامه

3- بررسی نامه های رسیده

زمان: سه شنبه 12-11

مکان: سالن شورای گروه

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/04-8:15

سخنران : آقای بهنام سی سخت پور

موضوع: A loop-mediated isothermal amplification method (LAMP) for rapid detection bacteria

زمان : چهارشنبه  97/2/5   ساعت 11:30

جلسه سمینار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/16-8:53

سخنران: آقای مهرداد محمدی

موضوع : Optical Biosensors for the Detection  of Pathogenic Microorganisms

زمان : شنبه     تاریخ: 96/12/19      ساعت: 10:30

مکان: تالار هشت گوش

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/12-5:54

جلسه دفاع آقای علی اکبر رضایی   مقطع Ph.D

موضوع :تایپینگ ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاومت به کارباپنم ها با روشهای MLST و RAPD-PCR از بیمارستانهای منتخب اصفهان، 1394.

روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 ساعت10

مکان : تالار هشت گوش

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir