اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-12:14

نام و نام خانوادگی دانشجو: جناب آقای سپهر نوید

موضوع: Surface Enhance Raman Scattering

تاریخ: چهارشنبه 95/12/11 ساعت 12-10

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-9:27

نام و نام خانوادگی دانشجو: خانم صدیقه کریمی

موضوع پایان نامه : بررسی الگوی ژنتیکی مربوط به ژن های rpsl و rrs در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان.

استاد راهنما: آقای دکتر نصر اصفهانی

زمان : چهارشنبه 95/12/18  ساعت 10:30

مکان : تالار فرهیختگان

سمینار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-10:04

موضوع: CRISPR as Genome Editing

سخنران: خانم فاطمه استاجی

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: سه شنبه 95/11/19 ساعت 12-11

جلسه پژوهشی دفاع پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-12:54

جلسه روز چهارشنبه 95/11/20

موضوع: دفاع پروپوزال

ساعت : 12:30

مکان: سالن شورای گروه

نمرات پایان ترم ویروس شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-12:11

اعلام نمرات پایان ترم ویروس شناسی در تابلو اعلانات گروه باکتری و ویروس شناسی

سمینار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-8:54

موضوع : Targeting of host organelles by pathogenic bacteria

سخنران : خانم ژینا وزیرزاده

مکان : تالار فرهیختگان

زمان : دوشنبه 95/11/4 ساعت 12-10

دفاع پایان نامه خانم نفیسه ملکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-8:40

عنوان پایان نامه: بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی blaCTX-M و blaTEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان  »  

استاد راهنما : آقای دکتر فقری

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 95/10/95 ساعت 10

 

سمینار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-8:36

سخنران : خانم مرضیه صفری

موضوع : Bacterial strain typing in the genomic era

مکان : تالار فرهیختگان

زمان : سه شنبه 95/10/28

ساعت : 12-10

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir