اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-10:27

روز سه شنبه مورخ 97/12/7 ساعت 12:30          مکان: اتاق شورای گروه 

موضوع: 

1- بررسی نامه های رسیده

2- بررسی پروپوزال خانم آزاده ترقیان

3- بررسی پروپوزال آقای ازهر سالاری

4- بررسی پروپوزال خانم پریسا صادقی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-8:55

موضوع : پرویوزال خانم مریم خلیلی و خانم طاهره علی پور

زمان: دوشنبه  97/11/15  ساعت 11:30

مکان: اتاق شورای گروه

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-13:13

سخنران: سرکار خانم آرزو میرزایی

موضوع:Multiplex detection of bacteria on an integrated centrifugal disk using bead-beating lysis and loop-mediated amplification

زمان: چهارشنبه مورخ 97/11/17 ساعت 11:30

مکان: تالار هشت گوش

برنامه دروس نیمسال دوم 98-97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-7:35

برنامه نیمسال دوم 98-97 در سایت گروه میکروب شناسی بارگذاری شد.

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/09-12:21

تولید برق از باکتری (ادامه مطالب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-6:55

جداسازی سویه باکتریایی جدید از خاک که علیه سوپرباگ های مقاوم به آنتی بیوتیک موثر است(ادامه مطلب)

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-6:49

سخنران : آقای مهرداد حلاجی

موضوع:

Aptamer-based fluorometric assay for direct identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus form

clinical samples

مکان:تالار هشت گوش 

زمان: چهارشنبه 97/10/19  ساعت 11:30

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-13:18

تعیین توالی tRNA دیدگاه جدیدی را به (ادامه مطلب)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir