اخبار گروه میکروب شناسی

تغییر تاریخ ژورنال کلاپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-8:18

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی:

جلسه ژورنال کلاپ از چهارشنبه مورخ 96/11/11 به چهارشنبه 96/11/18 تغییر پیدا کرد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/24-7:27

موضوع :

1- بررسی اصلاحات پروپوزال خانم وزیرزاده

2- بررسی پروپوزال خانم الهام حقیقی فر

3- نامه های رسیده

چهارشنبه 96/10/27 ساعت 10

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-9:53

موضوع:

Mediated Re-Sensitization of Antibiotic-Resistant Escherichia coli Harboring Extended-Spectrum
ß-Lactamases

سخنران: خانم فائزه قاضی عسکر

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 96/10/20     ساعت 10

تبریک مرتبه علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/16-14:03

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی عضو هیات علمی گروه باکتری و ویروس شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

Lab meeting

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/11-9:28

جلسه Lab meeting

سخنران : آقای مهرداد زالی پور 

استاد راهنما: آقای دکتر هوایی

چهارشنبه 96/10/13  ساعت 11-10

 

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/09-14:07

شورای گروه باکتری و ویروس شناسی

چهارشنبه مورخ 96/10/13     ساعت 12-10

جلسه سمینار

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/09-14:05

سخنران: آقای مهرداد محمدی

موضوع: Methods for the identification and detection of pathogenic bacteria : past, present, and future

مکان: تالار هشت گوش

روز دوشنبه مورخ 96/10/11          ساعت12-10

جلسه شورای

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/09/07-9:25

موضوع جلسه:

1- دعوت از ریاست محترم دانشکده پزشکی در خصوص نامه شماره 12325 مورخ 96/8/15

2- فراخوان جذب هیات علمی

3- بررسی و تصمیم گیری در مورد نامه های ارسال شده به گروه

مکان: شورای گروه باکتری و ویروس شناسی

زمان: چهارشنبه 96/9/8 ساعت 11

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir