اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

سمینار

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-5:30

سخنران: خانم مریم خلیلی

موضوع: Oncobiome

زمان: چهارشنبه 98/3/8 ساعت11:30

مکان : تالار هشت گوش

سمینار

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-5:28

سخنران : آقای محمدصادق دماوندی

موضوع: The Human Microbiota in Health and Disease

زمان: چهارشنبه 98/3/1   ساعت : 11  

مکان: تالار فرهیختگان

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-11:14

علت میزان بالای عود عفونت ادراری در زنان یائسه (ادامه مطالب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-11:26

تبدیل گروه خونی A  به گروه خون O توسط باکتری ها (ادامه مطالب)

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-5:42

سخنران: خانم طیبه شکیبا

موضوع:Culture-free bacterial detection and identification from blood with rapid/ phenotypic/antibiotic susceptibility testing

روز چهارشنبه  مورخ 98/2/11  ساعت 12   تالار فرهیختگان

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/20-8:15

نقش میکروبیوتای روده در پیشگویی سرطان کولورکتال (ادامه مطلب)

سمینار گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/13-8:39

سخنران: جناب آقای محمدصادق دماوندی

موضوع : TACKLING ANTIMICROBIAL RESISTANCE

زمان: چهارشنبه 97/12/15 ساعت 11

مکان : تالار هشت گوش

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-8:28

تولید قندی غیرعادی توسط سیانوباکتری ها(ادامه مطلب)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir