اخبار گروه میکروب شناسی

سمینار

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/02/06-10:04

موضوع: CRISPR as Genome Editing

سخنران: خانم فاطمه استاجی

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: سه شنبه 95/11/19 ساعت 12-11

جلسه پژوهشی دفاع پروپوزال

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/02/05-12:54

جلسه روز چهارشنبه 95/11/20

موضوع: دفاع پروپوزال

ساعت : 12:30

مکان: سالن شورای گروه

نمرات پایان ترم ویروس شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,2017/02/04-12:11

اعلام نمرات پایان ترم ویروس شناسی در تابلو اعلانات گروه باکتری و ویروس شناسی

سمینار

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/01/22-8:54

موضوع : Targeting of host organelles by pathogenic bacteria

سخنران : خانم ژینا وزیرزاده

مکان : تالار فرهیختگان

زمان : دوشنبه 95/11/4 ساعت 12-10

دفاع پایان نامه خانم نفیسه ملکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/01/17-8:40

عنوان پایان نامه: بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی blaCTX-M و blaTEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان  »  

استاد راهنما : آقای دکتر فقری

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 95/10/95 ساعت 10

 

سمینار

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/01/17-8:36

سخنران : خانم مرضیه صفری

موضوع : Bacterial strain typing in the genomic era

مکان : تالار فرهیختگان

زمان : سه شنبه 95/10/28

ساعت : 12-10

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir