اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/12-8:24

جلسه دفاع آقای علی اکبر رضایی   مقطع Ph.D

موضوع :تایپینگ ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاومت به کارباپنم ها با روشهای MLST و RAPD-PCR از بیمارستانهای منتخب اصفهان، 1394.

روز چهارشنبه مورخ 96/12/16 ساعت10

مکان : تالار هشت گوش

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/05-11:27

موضوع: برگزاری انتخابات مدیر گروه باکتری و ویروس شناسی

چهارشنبه 96/12/9    ساعت 12/5 

مکان: اتاق شورای گروه

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/28-12:59

موضوع : «تایپینگ ملکولی و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی و بینی پرسنل و بیماران بیمارستان های منتخب اصفهان »  

نام و نام خانوادگی دانشجو: حسین صداقت

زمان: چهارشنبه  96/12/2     ساعت: 10

مکان : تالار هشت گوش

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/28-12:49

موضوع :«جداسازی و شناسایی مولکولی اکتینومایست های بیماری زا در مبتلایان به بیماریهای صعب العلاج»

نام و نام خانوادگی دانشجو: سپهر نوید

زمان : سه شنبه 96/11/24   ساعت 10

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/21-7:53

جلسه دفاع خانم دنیا زارع

موضوع پایان نامه:بررسی خصوصیات ژنوتایپی متالوبتالاکتامازهای bla-IMP ، bla-VIM و bla-SPM در انتروباکتریاسه های دارای مقاومت گسترده (XDR) جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان و بیمارستان امام شهر تهران در سال 1395

زمان: شنبه 96/11/21 ساعت11:30

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/15-13:40

سخنران: خانم فاطمه استاجی

موضوع: Bacterium-drived cell penetrating peptides deliver gentamicin to kill intracellular pathogens

مکان : تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 96/11/18    ساعت: 11

جلسه آموزش سیستم نگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-8:19

جلسه آموزش سیستم نگاه

چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 12-10 در سالن شورای گروه

تغییر تاریخ ژورنال کلاپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-8:18

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی:

جلسه ژورنال کلاپ از چهارشنبه مورخ 96/11/11 به چهارشنبه 96/11/18 تغییر پیدا کرد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir