اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-10:44

جلسه شورای گروه در تاریخ یکشنبه 98/4/16 ساعت 9 

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2-  بررسی پروپوزال پیشنهادی خانم شیما فرزانه

4- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال آقای محمدصادق دماوندی

سمینار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-4:44

سخنران : خانم مریم خلیلی

موضوع:Oncobiome

مکان: تالار فرهیختگان           زمان: چهارشنبه 98/4/12     ساعت 13-12

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/03-6:36

Lugdunin در سینرژیسم با فاکتور های میزبانی و میکروبیوتا پاسخ ایمنی ذاتی پوست را تقویت می نماید(ادامه مطالب)

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/25-9:07

دوشنبه 98/3/27 ساعت 10

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2-  بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال خانم راضیه کمالی

3- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال خانم شیما فرزانه

4- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال آقای محمدصادق دماوندی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/21-9:55

سخنران : خانم آزاده ترقیان

موضوع: Direct detection of bacteremia by exploiting host-pathogen interactions of lipoteichoic acid and lipopolysaccharide

زمان : چهارشنبه 98/3/22   ساعت: 12:30

مکان : تالار هشت گوش

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/21-9:53

کشف مکانیسم دفاعی جدید باکتری‌ها در مقابل باکتریوفاژها (ادامه مطالب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-5:39

جلسه دفاع دانشجو آقای مهدی مقدم پور

موضوع پایان نامه: بررسی تایپ های مولکولی جدایه های بالینی و محیطی کلبسیلا پنومونیه مولد کارباپنمازها از بیمارستان های منتخب شهر اصفهان

زمان: سه شنبه مورخ 98/3/21 ساعت10

مکان: تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-6:38

جلسه شورای گروه مورخ 98/2/31 ساعت11:30 

مکان : سالن شورای گروه

موضوع: 

1- بررسی نامه های رسیده

2-  بررسی پروپوزال خانم آرزو میرزایی

3- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال خانم راضیه کمالی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir