اخبار گروه میکروب شناسی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-12:24

اعلام تاریخ و سخنرانان برنامه ژورنال کلاب در سال 1396

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-12:14

نام و نام خانوادگی دانشجو: جناب آقای سپهر نوید

موضوع: Surface Enhance Raman Scattering

تاریخ: چهارشنبه 95/12/11 ساعت 12-10

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-9:27

نام و نام خانوادگی دانشجو: خانم صدیقه کریمی

موضوع پایان نامه : بررسی الگوی ژنتیکی مربوط به ژن های rpsl و rrs در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان.

استاد راهنما: آقای دکتر نصر اصفهانی

زمان : چهارشنبه 95/12/18  ساعت 10:30

مکان : تالار فرهیختگان

سمینار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-10:04

موضوع: CRISPR as Genome Editing

سخنران: خانم فاطمه استاجی

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: سه شنبه 95/11/19 ساعت 12-11

جلسه پژوهشی دفاع پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-12:54

جلسه روز چهارشنبه 95/11/20

موضوع: دفاع پروپوزال

ساعت : 12:30

مکان: سالن شورای گروه

نمرات پایان ترم ویروس شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-12:11

اعلام نمرات پایان ترم ویروس شناسی در تابلو اعلانات گروه باکتری و ویروس شناسی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir