اخبار گروه میکروب شناسی

اطلاعیه جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-11:45

آقای مسعود کیخا

موضوع : بررسی تنوع ژنتیکی مربوط به ژن های pncA و rpsA در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان

استاد راهنما: آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی

استاد مشاور: خانم دکتر شراره مقیم

زمان : یکشنبه 97/4/31 ساعت 10

مکان تالار فرهیختگان

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-9:42

جلسه شورای گروه میکروب و ویروس شناسی

موضوع جلسه: برنامه ریزی نیمسال اول 98-97- نامه های رسیده

یکشنبه 97/4/10 ساعت 11

مکان : اتاق شورای گروه

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-10:24

تاریخ آزمون جامع دانشجویان Ph.D گروه باکتری و ویروس شناسی

آزمون کتبی 97/6/4

آزمون شفاهی97/6/5

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/29-9:42

سخنران : آقای مهرداد محمدی

موضوع: Intravenous injections of the oncolytic virus M1 as a novel therapy for bladder cancr

زمان: چهارشنبه 97/4/6   ساعت : 10:30

مکان: تالار فرهیختگان

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-10:01

جلسه دفاع خانم لیلا قیطانی

موضوع: بررسی فراوانی آنزیم کارباپنماز و ژن bla-KPC در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان و تعیین اثر سینرژیسمی مروپنم و کلیستین در مهار رشد آنها در سال 1396.

استاد راهنما: آقای دکتر فاضلی

زمان: چهار شنبه 97/3/23 ساعت 12-10 تالار فرهیختگان

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-8:14

قابل توجه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه باکتری و ویروس شناسی

با توجه به برگزاری ژورنال کلاب برای فراخوان هیات علمی پیمانی در گروه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی روز شنبه 97/3/19
ساعت 12-9
در تالار هشت گوش الزامی است.

اطلاعیه اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-10:56

       

قابل توجه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه باکتری و ویروس شناسی

با توجه به برگزاری ژورنال کلاب برای داوطلبان تعهدات قانونی در گروه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی روز یکشنبه 97/3/6
ساعت 12-9
در تالار هشت گوش الزامی است.

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-13:54

موضوع:

A portable system for rapid bacterial composition analysis using a nanopore-based sequencer and laptop computer

سخنران: سرکار خانم مرضیه صفری

مکان: تالار فرهیختگان            زمان: چهارشنبه 97/3/9             ساعت 11:30

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir