اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/25-6:15

جلسه دفاع آقای بهنام سی سخت پور

موضوع: بررسی خصوصیات مولکولی و کارآیی فاژهای لیتیک اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) جدا شده از بخش ICU در کشت سلولی 

استاد راهنما: خانم دکتر شراره مقیم

زمان: چهارشنبه 98/6/27 ساعت 10 

مکان: تالار فرهیختگان

سمینار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-11:15

سخنران: خانم طاهر علیپور

موضوع: Lyme borreliosis-from tick bite to diagnosis and treatment

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 98/6/6   ساعت 11

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-7:22

برنامه دروس و سیلابس دروس نیمسال اول99-98 در سایت گروه بارگزاری شده است.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-9:58

جلسه دفاع

خانم سمیه جهانی شرافت

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر حاجیه قاسمیان صفایی / سرکار خانم دکتر شراره مقیم

موضوع :Quantitative study of Clostridium/ Bacteroides in colon cancer tissue compare with healthy tissue and evaluation of their induce mutagenesis and change of gene expression in the cell culture

زمان: شنبه 98/6/2    ساعت 12-10

مکان : تالار فرهیختگان

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/15-7:12

انتشار باکتری های شدیدا مقاوم به آنتی بیوتیک ها از طریق بیمارستان ها (ادامه مطلب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/08-6:52

جلسه دفاع خانم طیبه شکیبا دستگردی

موضوع: بررسی فراوانی سپسیس در نوزادان با هدف تعیین منشاء عفونت و ردیابی ژن های bla CTX-M15 و bla OXA-48 درسویه های گرم منفی جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 97-96

زمان: سه شنبه 98/5/15  ساعت 11

مکان : تالار فرهیختگان

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-7:50

ابر باکتری Escherichia coli در روده زنان بدون علامت ممکن است یافت شود(ادامه مطلب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/01-6:17

جلسه دفاع خانم صبا جلالی فر

موضوع: «بررسی ژنوتایپ کپسول، پروتئین های سطحی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در استرپتوکوک گروه B جداسازی شده از عفونت مجاری ادراری بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان»

زمان: چهارشنبه 98/5/2  ساعت 12

مکان: تالار فرهیتختگان

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir