اخبار گروه میکروب شناسی

سال نو مبارک

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/04/03-9:09

سال نو بر تمامی اساتید و دانشجویان محترم گروه باکتری و ویروس شناسی مبارک باد

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/03/08-7:56

موضوع: « بررسی الگوی ژنتیکی مربوط به ژن های rpsl و rrs در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان.»  

نام و نام خانوادگی دانشجو: صدیقه کریمی

زمان: چهارشنبه 95/12/18 ساعت 10/5

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/03/08-7:53

موضوع: « تایپینگ ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از سواپ بینی پرسنل بخش مختلف بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان با روش SCC mec typing»  

نام و نام خانوادگی دانشجو: ملیحه کریمی

زمان: چهارشنبه 95/12/18 ساعت 9/5

مکان : تالار فرهیختگان

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,2017/02/25-12:24

اعلام تاریخ و سخنرانان برنامه ژورنال کلاب در سال 1396

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,2017/02/25-12:14

نام و نام خانوادگی دانشجو: جناب آقای سپهر نوید

موضوع: Surface Enhance Raman Scattering

تاریخ: چهارشنبه 95/12/11 ساعت 12-10

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد شنبه,2017/02/25-9:27

نام و نام خانوادگی دانشجو: خانم صدیقه کریمی

موضوع پایان نامه : بررسی الگوی ژنتیکی مربوط به ژن های rpsl و rrs در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان.

استاد راهنما: آقای دکتر نصر اصفهانی

زمان : چهارشنبه 95/12/18  ساعت 10:30

مکان : تالار فرهیختگان

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir