اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/10-9:53

موضوع :

1- نامه های رسیده

2- قرض الحسنه ابن سینا

3- پروپوزال آقای مهرداد محمدی

زمان : چهارشنبه 96/4/21 ساعت 10

مکان: اتاق شورای گروه

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/10-9:50

موضوع جلسه: درخواست خرید دستگاه ها و تجهیزات گروه

زمان: چهارشنبه 96/4/14 ساعت 10

مکان : اتاق شورای گروه

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,2017/06/17-9:06

زمان جلسه : شنبه 96/3/27

ساعت : 10 اتاق شورای گروه

موضوع :

1- برنامه آموزشی بازنگری شده دوره دکترای عمومی پزشکی در مقطع علوم پایه

2- رسیدگی به نامه های گروه

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/05/23-7:29

موضوع:فعالیت های ضد توموری سالمونلا و نقش آن در درمان سرطان

سخنران: خانم دنیا زارع

تاریخ : 96/3/10

زمان :11

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,2017/05/06-8:14

سخنران : خانم دنیا زارع

موضوع: فعالیت ضد توموری سالمونلا و نقش آن در درمان سرطان

زمان: چهارشنبه 96/2/20 ساعت 11-10

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/04/17-13:03

جلسه شورای گروه مورخ 96/1/30 ساعت 11/5

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir