اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-6:49

سخنران: خانم سیده سعیده ابراهیمی

موضوع: Detection of a microbial source tracking marker by is thermal helicase dependent amplification and a nucleic aced lateral flow strip test

زمان: چهارشنبه مورخ 98/9/6  ساعت 11      مکان : تالار هشت گوش

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-10:32

باکتری ها زمانی که مورد حمله آنتی بیوتیک ها قرار می گیرند سیگنال های هشدار صادر می کنند (ادامه مطلب)

جلسه مصاحبه تعهدات قانونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/12-8:22

جلسه مصاحبه تعهدات قانونی در روز سه شنبه مورخ 98/8/14

ساعت 11 در اتاق شورای گروه باکتری و ویروس شناسی تشکیل می شود.

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/04-12:45

ارتباط بین میکروبیوتای روده و سلول های مغز توسط فرایند های ملکولی آشکار گردیده است (ادامه مطلب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/15-8:03

مکانیسم دفاع باکتریایی جدید سیستم CRISPR-Cas (ادامه مطالب)

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/09-6:10

جلسه ژورنال کلاب 

سخنران : خانم الهام حقیقی فر

موضوع: Rapid phenotypic antimicrobial susceptibility testing using nanolitr arrays

مکان: تالار هشت گوش                 زمان: چهارشنبه 98/7/10               ساعت 12-11

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-7:47

جلسه شورای گروه مورخ 98/7/9 ساعت 12-11

موضوع : 

1- معرفی دانشجویان جدیدالورود

2- نامه های رسیده

مکان: اتاق شورای گروه باکتری و ویروس شناسی 

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-6:47

غیر فعال کردن موقت یکی از پروتئین های سلولی می تواند راهکاری برای جلوگیری از سرماخوردگی باشد (ادامه مطلب)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir