اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,2017/09/16-10:15

جلسه دفاع خانم شیما سپهر پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد

موضوع : ردیابی حضور ژن های کد کننده سیستم های توکسین- آنتی توکسین MqsR/MqsA و GhoT/GhoS و تشکیل بیوفیلم در سویه های بالینی مقاوم و حساس اشریشیا کلی جدا سازی شده از بیماران مبتلا به عفونت مجاری ادراری مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان

تاریخ : یکشنبه 96/6/26 ساعت 10

مکان تالار هشت گوش

استاد راهنما: خانم دکتر پورسینا

نیمسال اول 97-96

تاریخ ایجاد شنبه,2017/09/16-10:01

با توجه به شروع ترم جدید برنامه های آموزشی گروه باکتری و ویروس شناسی در سایت گروه قابل استفاده می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/14-13:02

با توجه به برگزاری آزمون مصاحبه دکترای باکتری شناسی در روزهای 96/4/24 و 96/4/25 رفت و آمد در راهروی گروه باکتری و ویروس شناسی (طبقه اول) ممنوع می باشد.

کارگاه مدون

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/14-13:03

کارگاه باز آموزی مدون در تاریخ 96/4/20 در مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی EDC - تالار زیتون برگزار می شود.

موضوع: باکتری شناسی

برگزاری آزمون دانشجویان Ph.D

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/10-9:58

برگزاری آزمون دانشجویان Ph.D ورودی 93 در گروه باکتری و ویروس شناسی

زمان : روز شنبه 96/4/31 و یکشنبه 96/5/1

 

برگزاری آزمون مصاحبه Ph.D

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/21-9:57

برگزاری آزمون مصاحبه Ph.D در روز شنبه مورخ 96/4/24 و یکشنبه 96/4/25

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir