اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-6:00

موضوع: Detection of Gram-negative bacterial outer membrane vesicles using DNA aptamers

سخنران: خانم پریسا صادقی

زمان : چهارشنبه 98/9/27 ساعت 11    تالار فرهیختگان

اطلاعیه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/23-11:38

جلسه برنامه آموزش مداوم با موضوع عفونتهای دستگاه گوارش

در روز پنج شنبه مورخ 98/9/21  در تالار زیتون EDC برگزار گردید.

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-6:49

سخنران: خانم سیده سعیده ابراهیمی

موضوع: Detection of a microbial source tracking marker by is thermal helicase dependent amplification and a nucleic aced lateral flow strip test

زمان: چهارشنبه مورخ 98/9/6  ساعت 11      مکان : تالار هشت گوش

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/03-10:32

باکتری ها زمانی که مورد حمله آنتی بیوتیک ها قرار می گیرند سیگنال های هشدار صادر می کنند (ادامه مطلب)

جلسه مصاحبه تعهدات قانونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/12-8:22

جلسه مصاحبه تعهدات قانونی در روز سه شنبه مورخ 98/8/14

ساعت 11 در اتاق شورای گروه باکتری و ویروس شناسی تشکیل می شود.

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/04-12:45

ارتباط بین میکروبیوتای روده و سلول های مغز توسط فرایند های ملکولی آشکار گردیده است (ادامه مطلب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/15-8:03

مکانیسم دفاع باکتریایی جدید سیستم CRISPR-Cas (ادامه مطالب)

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/09-6:10

جلسه ژورنال کلاب 

سخنران : خانم الهام حقیقی فر

موضوع: Rapid phenotypic antimicrobial susceptibility testing using nanolitr arrays

مکان: تالار هشت گوش                 زمان: چهارشنبه 98/7/10               ساعت 12-11

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir