اخبار گروه میکروب شناسی

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-15:48

تعیین توالی tRNA دیدگاه جدیدی را به (ادامه مطلب)

کنفرانس یک روزه گروه باکتری و ویروس شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-10:32

کنفرانس یک روزه بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید (باکتریایی و ویروسی)

گروه باکتری و ویروس شناسی 

تاریخ 97/9/22 ساعت 13-8

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-9:11

شنبه 97/9/10 ساعت 12:30 اتاق شورای گروه باکتری و ویروس شناسی

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2- بررسی پروپوزال آقای مهرداد حلاجی

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-11:13

نقش احتمالی باکتری های روده علیه دیابت نوع 2 (ادامه مطلب)

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-12:17

سخنران : آقای احد محمودی

موضوع:Reducing the need for antibiotics by targeting a specific bacterial molecule

روز: چهارشنبه مورخ 97/9/7 ساعت 11 

مکان : تالار هشت گوش

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-14:43

خوردن پروتئین کمتر رشد باکتری های (ادامه مطلب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-9:27

نقش میکروبیوم روده در پذیرش پیوند قلب (ادامه مطلب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-14:14

اولین مورد عفونت انسان با ویروس هپاتیت E رات در دامه مطالب)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir