اخبار گروه میکروب شناسی

Lab meeting

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/01-9:28

جلسه Lab meeting

سخنران : آقای مهرداد زالی پور 

استاد راهنما: آقای دکتر هوایی

چهارشنبه 96/10/13  ساعت 11-10

 

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,2017/12/30-14:07

شورای گروه باکتری و ویروس شناسی

چهارشنبه مورخ 96/10/13     ساعت 12-10

جلسه سمینار

تاریخ ایجاد شنبه,2017/12/30-14:05

سخنران: آقای مهرداد محمدی

موضوع: Methods for the identification and detection of pathogenic bacteria : past, present, and future

مکان: تالار هشت گوش

روز دوشنبه مورخ 96/10/11          ساعت12-10

جلسه شورای

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/11/28-9:25

موضوع جلسه:

1- دعوت از ریاست محترم دانشکده پزشکی در خصوص نامه شماره 12325 مورخ 96/8/15

2- فراخوان جذب هیات علمی

3- بررسی و تصمیم گیری در مورد نامه های ارسال شده به گروه

مکان: شورای گروه باکتری و ویروس شناسی

زمان: چهارشنبه 96/9/8 ساعت 11

 

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/11/01-9:07

سخنران: آقای مهدی شعبانی

موضوع: Efficient Suppression of Hepatitis Virus Replication by Combination Treatment with miR-122 Antagonism and Direct-acting Antivirals in cell culture systems

تاریخ: 96/8/10 ساعت: 12-11

مکان : تالار فرهیختگان

 

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/10/24-13:41

چهارشنبه ساعت 12-10 مورخ 96/8/3

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2- بررسی پروپوزال خانم صبا جلالی فر

3- بررسی پروپوزال خانم طیبه شکیبا

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir