اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-9:44

نام و نام خانوادگی دانشجو: جناب آقای سپهر نوید

موضوع: Surface Enhance Raman Scattering

تاریخ: چهارشنبه 95/12/11 ساعت 12-10

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/07-6:57

نام و نام خانوادگی دانشجو: خانم صدیقه کریمی

موضوع پایان نامه : بررسی الگوی ژنتیکی مربوط به ژن های rpsl و rrs در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان.

استاد راهنما: آقای دکتر نصر اصفهانی

زمان : چهارشنبه 95/12/18  ساعت 10:30

مکان : تالار فرهیختگان

سمینار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-7:34

موضوع: CRISPR as Genome Editing

سخنران: خانم فاطمه استاجی

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: سه شنبه 95/11/19 ساعت 12-11

جلسه پژوهشی دفاع پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-10:24

جلسه روز چهارشنبه 95/11/20

موضوع: دفاع پروپوزال

ساعت : 12:30

مکان: سالن شورای گروه

نمرات پایان ترم ویروس شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-9:41

اعلام نمرات پایان ترم ویروس شناسی در تابلو اعلانات گروه باکتری و ویروس شناسی

سمینار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-6:24

موضوع : Targeting of host organelles by pathogenic bacteria

سخنران : خانم ژینا وزیرزاده

مکان : تالار فرهیختگان

زمان : دوشنبه 95/11/4 ساعت 12-10

دفاع پایان نامه خانم نفیسه ملکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-6:10

عنوان پایان نامه: بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی blaCTX-M و blaTEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان  »  

استاد راهنما : آقای دکتر فقری

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 95/10/95 ساعت 10

 

سمینار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-6:06

سخنران : خانم مرضیه صفری

موضوع : Bacterial strain typing in the genomic era

مکان : تالار فرهیختگان

زمان : سه شنبه 95/10/28

ساعت : 12-10

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir