اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/25-7:57

موضوع: آنتی ادهزین تراپی به عنوان روش درمانی جدید برای عفونت های باکتریایی

سخنران: آقای مهرداد زالی پور (PhD باکتری شناسی پزشکی)

زمان: 94/7/29  ساعت 11

مکان: تالار فرهیختگان

"شرکت در جلسات ژورنال کلاب برای تمامی دانشجویان گروه الزامی است"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/25-7:18

عنوان پایان نامه: بررسی موتاسیون در ژن های par c و GyrA اشریشیا کلی های مقاوم به فلوروکینولون ها در نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 93-92

نام دانشجو: راضیه دهبانی پور

اساتید راهنما: دکتر جمشید فقری، دکتر قاسمیان صفایی

زمان : شنبه 94/7/25 ساعت 12/30

مکان: تالار فرهیختگان

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/02/03-8:17

سمینار ژورنال کلاب

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه باکتری و ویروس شناسی

سخنران : جناب آقای داود آزادی

موضوع:

بیوترانسفورماسیون تکنولوژی زیستی برای سلامت انسان و محیط

مکان: تالار هشت گوش

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir