اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

نیمسال اول 97-96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/25-6:31

با توجه به شروع ترم جدید برنامه های آموزشی گروه باکتری و ویروس شناسی در سایت گروه قابل استفاده می باشد.

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:32

با توجه به برگزاری آزمون مصاحبه دکترای باکتری شناسی در روزهای 96/4/24 و 96/4/25 رفت و آمد در راهروی گروه باکتری و ویروس شناسی (طبقه اول) ممنوع می باشد.

کارگاه مدون

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:33

کارگاه باز آموزی مدون در تاریخ 96/4/20 در مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی EDC - تالار زیتون برگزار می شود.

موضوع: باکتری شناسی

برگزاری آزمون دانشجویان Ph.D

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-6:28

برگزاری آزمون دانشجویان Ph.D ورودی 93 در گروه باکتری و ویروس شناسی

زمان : روز شنبه 96/4/31 و یکشنبه 96/5/1

 

برگزاری آزمون مصاحبه Ph.D

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-6:27

برگزاری آزمون مصاحبه Ph.D در روز شنبه مورخ 96/4/24 و یکشنبه 96/4/25

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-6:23

موضوع :

1- نامه های رسیده

2- قرض الحسنه ابن سینا

3- پروپوزال آقای مهرداد محمدی

زمان : چهارشنبه 96/4/21 ساعت 10

مکان: اتاق شورای گروه

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-6:20

موضوع جلسه: درخواست خرید دستگاه ها و تجهیزات گروه

زمان: چهارشنبه 96/4/14 ساعت 10

مکان : اتاق شورای گروه

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/27-5:36

زمان جلسه : شنبه 96/3/27

ساعت : 10 اتاق شورای گروه

موضوع :

1- برنامه آموزشی بازنگری شده دوره دکترای عمومی پزشکی در مقطع علوم پایه

2- رسیدگی به نامه های گروه

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir