اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-6:57

نقش میکروبیوم روده در پذیرش پیوند قلب (ادامه مطلب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-11:44

اولین مورد عفونت انسان با ویروس هپاتیت E رات در دامه مطالب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-6:47

جلسه دفاع خانم یلدا استادی

موضوع:بررسی فراوانی انواع افلاکس پمپ به روش فنوتیپی و ژنوتیپی در ایزوله های آسینتوباکتربومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش ICU در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396

زمان: چهارشنبه مورخ 97/7/18 ساعت 11 مکان: تالار طباطبائی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-6:44

جلسه دفاع خانم فائزه قاضی عسگر

موضوع:بررسی توزیع فراوانی ژنهای ace و agg و بررسی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در دوگونه انتروکوک (فکالیس و فاسیوم) جدا شده از نمونه های کلینیکی و مدفوع افراد سالم از آزمایشگاه های وابسته به برخی از بیمارستانهای اصفهان

زمان: چهارشنبه مورخ 97/7/18 ساعت 9  مکان: تالار طباطبایی

کنگره باز آموزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-8:06

موضوع: بیماریهای عفونی باز پدید و نوپدید

مکان : تالار زیتون (EDC) 

زمان: پنج شنبه 97/9/22 

اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-7:50

جلسه سمینار داوطلبان تعهدات در روز شنبه مورخ 97/7/14 ساعت 10 صبح در تالار هشت گوش برگزار می شود.

حضور تمامی دانشجویان Ph.D الزامی است.

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-10:49

جزایر ژنومیک منشا گرفته از ویروس ها می توانند به (ادامه مطالب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-9:48

دفاع آقای مهدی شعبانی

موضوع:بررسی تاثیر miRNAhas-7704mimic بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس تیپ 1 در کشت سلولی

استاد راهنما: دکتر شراره مقیم،   استاد مشاور: دکتر بهرام نصر اصفهانی ، 

زمان : شنبه 97/6/31 ساعت 12،  مکان: سالن شورای تحصیلات تکمیلی 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir