اخبار گروه میکروب شناسی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/25-9:48

عنوان پایان نامه: بررسی موتاسیون در ژن های par c و GyrA اشریشیا کلی های مقاوم به فلوروکینولون ها در نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 93-92

نام دانشجو: راضیه دهبانی پور

اساتید راهنما: دکتر جمشید فقری، دکتر قاسمیان صفایی

زمان : شنبه 94/7/25 ساعت 12/30

مکان: تالار فرهیختگان

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/02/03-11:47

سمینار ژورنال کلاب

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه باکتری و ویروس شناسی

سخنران : جناب آقای داود آزادی

موضوع:

بیوترانسفورماسیون تکنولوژی زیستی برای سلامت انسان و محیط

مکان: تالار هشت گوش

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir