اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه پژوهشی دفاع پروپوزال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-12:54

جلسه روز چهارشنبه 95/11/20

موضوع: دفاع پروپوزال

ساعت : 12:30

مکان: سالن شورای گروه

نمرات پایان ترم ویروس شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-12:11

اعلام نمرات پایان ترم ویروس شناسی در تابلو اعلانات گروه باکتری و ویروس شناسی

سمینار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-8:54

موضوع : Targeting of host organelles by pathogenic bacteria

سخنران : خانم ژینا وزیرزاده

مکان : تالار فرهیختگان

زمان : دوشنبه 95/11/4 ساعت 12-10

دفاع پایان نامه خانم نفیسه ملکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-8:40

عنوان پایان نامه: بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی blaCTX-M و blaTEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان  »  

استاد راهنما : آقای دکتر فقری

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 95/10/95 ساعت 10

 

سمینار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-8:36

سخنران : خانم مرضیه صفری

موضوع : Bacterial strain typing in the genomic era

مکان : تالار فرهیختگان

زمان : سه شنبه 95/10/28

ساعت : 12-10

 

ژورنال کلاپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/30-10:05

سخنران: آقای مهدی خورشیدی

موضوع : فاژ تراپی

مکان : تالار فرهیختگان

زمان : چهارشنبه 95/10/1

ساعت 11

جلسه دفاع پایان نامه Ph.D

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-12:43

جلسه دفاع پایان نامه

خانم فاطمه ریاحی

عنوان پایان نامه بررسی تایپ های مولکولی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان بااستفاده از روش تایپینگ 24 لوکوسMIRU-VNTR

استاد راهنما: جناب آقای دکتر نصر اصفهانی

مکان: تالار هشت گوش

زمان : چهارشنبه 95/9/17 ساعت 12-10

 

ژورنال کلاپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/02-14:14

سخنران: آقای رامین دیباج

موضوع: MALDI-TOF و کاربرد آن در میکروب شناسی

تاریخ : 95/9/3

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: ساعت 9

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir