اخبار گروه میکروب شناسی

ژورنال کلاپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/09/02-14:14

سخنران: آقای رامین دیباج

موضوع: MALDI-TOF و کاربرد آن در میکروب شناسی

تاریخ : 95/9/3

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: ساعت 9

 

 

دفاع پایان نامه خانم زهرا طاهانسب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/23-8:59

عنوان پایان نامه :بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی ژن های blaCTX-M و blaTEM در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان در سال 94-93

زمان: چهارشنبه 95/8/26 ساعت11

استاد راهنما: آقای دکتر فقری

مکان: تالار فرهیختگان

شرکت در جلسه سخنرانی علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/22-11:48

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در جلسه سخنرانی برنامه سخنرانی علمی با حضور چهار نفر از دانشمندان برجسته بین الملل در روز یکشنبه 95/8/23 از ساعت 9 تا 10:30 در تالار حکمی دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد.

موضوع سخنرانی ها پیرامون موارد زیر خواهد بود:

Developmental biology, nuclear transplantation & cloning

Obesity

Creativity, innovation, planning, leadership & ethics

Positive Psychology, and the exploration of humor

دفاع از پایان نامه PhD

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/08/25-13:10

عنوان : بررسی تنوع ژنتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین وابسته به جامعه در کودکان سنین 6-2 سال با روش Multi Locus Sequencing Typing (MLST

نام و نام خانوادگی دانشجو: سینا مباشری زاده

اساتید راهنما: دکتر حسن شجاعی- دکتر سید اصغر هوایی

زمان: چهارشنبه 94/8/27 ساعت 10 صبح

مکان: تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی

 

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/25-10:27

موضوع: آنتی ادهزین تراپی به عنوان روش درمانی جدید برای عفونت های باکتریایی

سخنران: آقای مهرداد زالی پور (PhD باکتری شناسی پزشکی)

زمان: 94/7/29  ساعت 11

مکان: تالار فرهیختگان

"شرکت در جلسات ژورنال کلاب برای تمامی دانشجویان گروه الزامی است"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/07/25-9:48

عنوان پایان نامه: بررسی موتاسیون در ژن های par c و GyrA اشریشیا کلی های مقاوم به فلوروکینولون ها در نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال 93-92

نام دانشجو: راضیه دهبانی پور

اساتید راهنما: دکتر جمشید فقری، دکتر قاسمیان صفایی

زمان : شنبه 94/7/25 ساعت 12/30

مکان: تالار فرهیختگان

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/02/03-11:47

سمینار ژورنال کلاب

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه باکتری و ویروس شناسی

سخنران : جناب آقای داود آزادی

موضوع:

بیوترانسفورماسیون تکنولوژی زیستی برای سلامت انسان و محیط

مکان: تالار هشت گوش

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir