اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/02/04-13:40

سخنران: خانم فاطمه استاجی

موضوع: Bacterium-drived cell penetrating peptides deliver gentamicin to kill intracellular pathogens

مکان : تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 96/11/18    ساعت: 11

جلسه آموزش سیستم نگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/30-8:19

جلسه آموزش سیستم نگاه

چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 12-10 در سالن شورای گروه

تغییر تاریخ ژورنال کلاپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/30-8:18

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی:

جلسه ژورنال کلاپ از چهارشنبه مورخ 96/11/11 به چهارشنبه 96/11/18 تغییر پیدا کرد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/14-7:27

موضوع :

1- بررسی اصلاحات پروپوزال خانم وزیرزاده

2- بررسی پروپوزال خانم الهام حقیقی فر

3- نامه های رسیده

چهارشنبه 96/10/27 ساعت 10

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/01/09-9:53

موضوع:

Mediated Re-Sensitization of Antibiotic-Resistant Escherichia coli Harboring Extended-Spectrum
ß-Lactamases

سخنران: خانم فائزه قاضی عسکر

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 96/10/20     ساعت 10

تبریک مرتبه علمی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/01/06-14:03

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی عضو هیات علمی گروه باکتری و ویروس شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir