اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/14-11:47

سخنران : خانم مریم خلیلی

موضوع:Coronavirus

زمان : چهارشنبه مورخ 98/11/16   ساعت 12

مکان: تالار فرهیختگان

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-8:40

جلسه دفاع خانم الهام حقیقی فر

موضوع:بررسی فراوانی نسبی ژن های سیستم توکسین-آنتی توکسین higBA وrelBE  دراسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) و تشکیل دهنده بیوفیلم جدا شده از عفونت زخم سوختگی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام موسی کاظم  شهراصفهان در سال 1397

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/02-7:19

نگرانی از انتشار سویه جدیدی از کوروناویروس  در سراسر چین (ادامه مطلب)

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/24-6:33

سخنران : جناب آقای امین صادقی

موضوع: Development and application of a rapid Mycobacterium tuberculosis detection technique using polymerase spiral reaction

زمان : سه شنبه 98/10/24   ساعت 30: 11 

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/16-6:02

جلسه شورای گروه : موضوع

1- برنامه ریزی دروس نیمسال دوم 99-98

2- نامه های رسیده

زمان: دوشنبه 98/10/16 ساعت 11 

مکان : اتاق شورای گروه 

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/08-7:33

جلسه دفاع پروپوزال آقای محمدصادق دماوندی

استاد راهنما: دکتر حسن شجاعی

سه شنبه 98/10/10  ساعت 11    اتاق شورای گروه

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/10/02-6:03

روز دوشنبه مورخ 98/10/2 ساعت 12:30 

موضوع: 

- نامه های رسیده

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-10:11

جلسه دفاع : آقای مهرداد زالی پور

موضوع: بررسی تایپینگ مولکولی جدایه های بالینی انتروکوکوس فکالیس مقاوم به ونکومایسین در بیمارستان های منتخب اصفهان 96-95

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سیداصغر هوایی

زمان : چهارشنبه مورخ 98/10/4 ساعت 10 

مکان: تالار فرهیختگان

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir