اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-9:11

شنبه 97/9/10 ساعت 12:30 اتاق شورای گروه باکتری و ویروس شناسی

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2- بررسی پروپوزال آقای مهرداد حلاجی

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-11:13

نقش احتمالی باکتری های روده علیه دیابت نوع 2 (ادامه مطلب)

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-12:17

سخنران : آقای احد محمودی

موضوع:Reducing the need for antibiotics by targeting a specific bacterial molecule

روز: چهارشنبه مورخ 97/9/7 ساعت 11 

مکان : تالار هشت گوش

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/15-14:43

خوردن پروتئین کمتر رشد باکتری های (ادامه مطلب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-9:27

نقش میکروبیوم روده در پذیرش پیوند قلب (ادامه مطلب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-14:14

اولین مورد عفونت انسان با ویروس هپاتیت E رات در دامه مطالب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-9:17

جلسه دفاع خانم یلدا استادی

موضوع:بررسی فراوانی انواع افلاکس پمپ به روش فنوتیپی و ژنوتیپی در ایزوله های آسینتوباکتربومانی جدا شده از بیماران بستری در بخش ICU در بیمارستان الزهرا اصفهان در سال 1396

زمان: چهارشنبه مورخ 97/7/18 ساعت 11 مکان: تالار طباطبائی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-9:14

جلسه دفاع خانم فائزه قاضی عسگر

موضوع:بررسی توزیع فراوانی ژنهای ace و agg و بررسی تشکیل بیوفیلم و مقاومت آنتی بیوتیکی در دوگونه انتروکوک (فکالیس و فاسیوم) جدا شده از نمونه های کلینیکی و مدفوع افراد سالم از آزمایشگاه های وابسته به برخی از بیمارستانهای اصفهان

زمان: چهارشنبه مورخ 97/7/18 ساعت 9  مکان: تالار طباطبایی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir