اخبار گروه میکروب شناسی

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/12-10:58

تولید قندی غیرعادی توسط سیانوباکتری ها(ادامه مطلب)

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-12:57

روز سه شنبه مورخ 97/12/7 ساعت 12:30          مکان: اتاق شورای گروه 

موضوع: 

1- بررسی نامه های رسیده

2- بررسی پروپوزال خانم آزاده ترقیان

3- بررسی پروپوزال آقای ازهر سالاری

4- بررسی پروپوزال خانم پریسا صادقی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/15-11:25

موضوع : پرویوزال خانم مریم خلیلی و خانم طاهره علی پور

زمان: دوشنبه  97/11/15  ساعت 11:30

مکان: اتاق شورای گروه

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-15:43

سخنران: سرکار خانم آرزو میرزایی

موضوع:Multiplex detection of bacteria on an integrated centrifugal disk using bead-beating lysis and loop-mediated amplification

زمان: چهارشنبه مورخ 97/11/17 ساعت 11:30

مکان: تالار هشت گوش

برنامه دروس نیمسال دوم 98-97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-10:05

برنامه نیمسال دوم 98-97 در سایت گروه میکروب شناسی بارگذاری شد.

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/09-14:51

تولید برق از باکتری (ادامه مطالب)

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:25

جداسازی سویه باکتریایی جدید از خاک که علیه سوپرباگ های مقاوم به آنتی بیوتیک موثر است(ادامه مطلب)

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:19

سخنران : آقای مهرداد حلاجی

موضوع:

Aptamer-based fluorometric assay for direct identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus form

clinical samples

مکان:تالار هشت گوش 

زمان: چهارشنبه 97/10/19  ساعت 11:30

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir