اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/25-12:37

دوشنبه 98/3/27 ساعت 10

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2-  بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال خانم راضیه کمالی

3- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال خانم شیما فرزانه

4- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال آقای محمدصادق دماوندی

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/21-13:25

سخنران : خانم آزاده ترقیان

موضوع: Direct detection of bacteremia by exploiting host-pathogen interactions of lipoteichoic acid and lipopolysaccharide

زمان : چهارشنبه 98/3/22   ساعت: 12:30

مکان : تالار هشت گوش

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/03/21-13:23

کشف مکانیسم دفاعی جدید باکتری‌ها در مقابل باکتریوفاژها (ادامه مطالب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-9:09

جلسه دفاع دانشجو آقای مهدی مقدم پور

موضوع پایان نامه: بررسی تایپ های مولکولی جدایه های بالینی و محیطی کلبسیلا پنومونیه مولد کارباپنمازها از بیمارستان های منتخب شهر اصفهان

زمان: سه شنبه مورخ 98/3/21 ساعت10

مکان: تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-10:08

جلسه شورای گروه مورخ 98/2/31 ساعت11:30 

مکان : سالن شورای گروه

موضوع: 

1- بررسی نامه های رسیده

2-  بررسی پروپوزال خانم آرزو میرزایی

3- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال خانم راضیه کمالی

سمینار

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-9:00

سخنران: خانم مریم خلیلی

موضوع: Oncobiome

زمان: چهارشنبه 98/3/8 ساعت11:30

مکان : تالار هشت گوش

سمینار

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-8:58

سخنران : آقای محمدصادق دماوندی

موضوع: The Human Microbiota in Health and Disease

زمان: چهارشنبه 98/3/1   ساعت : 11  

مکان: تالار فرهیختگان

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/23-14:44

علت میزان بالای عود عفونت ادراری در زنان یائسه (ادامه مطالب)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir