اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه, 27/03/1396 - 09:06

زمان جلسه : شنبه 96/3/27

ساعت : 10 اتاق شورای گروه

موضوع :

1- برنامه آموزشی بازنگری شده دوره دکترای عمومی پزشکی در مقطع علوم پایه

2- رسیدگی به نامه های گروه

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه, 02/03/1396 - 07:29

موضوع:فعالیت های ضد توموری سالمونلا و نقش آن در درمان سرطان

سخنران: خانم دنیا زارع

تاریخ : 96/3/10

زمان :11

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه, 16/02/1396 - 08:14

سخنران : خانم دنیا زارع

موضوع: فعالیت ضد توموری سالمونلا و نقش آن در درمان سرطان

زمان: چهارشنبه 96/2/20 ساعت 11-10

مکان : تالار فرهیختگان

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه, 28/01/1396 - 13:03

جلسه شورای گروه مورخ 96/1/30 ساعت 11/5

سال نو مبارک

تاریخ ایجاد دوشنبه, 14/01/1396 - 09:09

سال نو بر تمامی اساتید و دانشجویان محترم گروه باکتری و ویروس شناسی مبارک باد

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 18/12/1395 - 07:56

موضوع: « بررسی الگوی ژنتیکی مربوط به ژن های rpsl و rrs در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان.»  

نام و نام خانوادگی دانشجو: صدیقه کریمی

زمان: چهارشنبه 95/12/18 ساعت 10/5

مکان : تالار فرهیختگان

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir