اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/15-8:03

مکانیسم دفاع باکتریایی جدید سیستم CRISPR-Cas (ادامه مطالب)

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/09-6:10

جلسه ژورنال کلاب 

سخنران : خانم الهام حقیقی فر

موضوع: Rapid phenotypic antimicrobial susceptibility testing using nanolitr arrays

مکان: تالار هشت گوش                 زمان: چهارشنبه 98/7/10               ساعت 12-11

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-7:47

جلسه شورای گروه مورخ 98/7/9 ساعت 12-11

موضوع : 

1- معرفی دانشجویان جدیدالورود

2- نامه های رسیده

مکان: اتاق شورای گروه باکتری و ویروس شناسی 

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-6:47

غیر فعال کردن موقت یکی از پروتئین های سلولی می تواند راهکاری برای جلوگیری از سرماخوردگی باشد (ادامه مطلب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/25-6:15

جلسه دفاع آقای بهنام سی سخت پور

موضوع: بررسی خصوصیات مولکولی و کارآیی فاژهای لیتیک اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو (MDR) جدا شده از بخش ICU در کشت سلولی 

استاد راهنما: خانم دکتر شراره مقیم

زمان: چهارشنبه 98/6/27 ساعت 10 

مکان: تالار فرهیختگان

سمینار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-11:15

سخنران: خانم طاهر علیپور

موضوع: Lyme borreliosis-from tick bite to diagnosis and treatment

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 98/6/6   ساعت 11

اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-7:22

برنامه دروس و سیلابس دروس نیمسال اول99-98 در سایت گروه بارگزاری شده است.

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-9:58

جلسه دفاع

خانم سمیه جهانی شرافت

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر حاجیه قاسمیان صفایی / سرکار خانم دکتر شراره مقیم

موضوع :Quantitative study of Clostridium/ Bacteroides in colon cancer tissue compare with healthy tissue and evaluation of their induce mutagenesis and change of gene expression in the cell culture

زمان: شنبه 98/6/2    ساعت 12-10

مکان : تالار فرهیختگان

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir