اخبار گروه میکروب شناسی

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-9:58

جلسه دفاع

خانم سمیه جهانی شرافت

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر حاجیه قاسمیان صفایی / سرکار خانم دکتر شراره مقیم

موضوع :Quantitative study of Clostridium/ Bacteroides in colon cancer tissue compare with healthy tissue and evaluation of their induce mutagenesis and change of gene expression in the cell culture

زمان: شنبه 98/6/2    ساعت 12-10

مکان : تالار فرهیختگان

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/15-7:12

انتشار باکتری های شدیدا مقاوم به آنتی بیوتیک ها از طریق بیمارستان ها (ادامه مطلب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/08-6:52

جلسه دفاع خانم طیبه شکیبا دستگردی

موضوع: بررسی فراوانی سپسیس در نوزادان با هدف تعیین منشاء عفونت و ردیابی ژن های bla CTX-M15 و bla OXA-48 درسویه های گرم منفی جدا شده از بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 97-96

زمان: سه شنبه 98/5/15  ساعت 11

مکان : تالار فرهیختگان

تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/02-7:50

ابر باکتری Escherichia coli در روده زنان بدون علامت ممکن است یافت شود(ادامه مطلب)

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/01-6:17

جلسه دفاع خانم صبا جلالی فر

موضوع: «بررسی ژنوتایپ کپسول، پروتئین های سطحی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در استرپتوکوک گروه B جداسازی شده از عفونت مجاری ادراری بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان»

زمان: چهارشنبه 98/5/2  ساعت 12

مکان: تالار فرهیتختگان

جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-6:04

جلسه دفاع خانم هاجر محمدی 

موضوع: تعیین فراوانی و توالی ژن azurin در ایزوله های Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران سوختگی و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد چسبندگی پروتئین آن در سویه های بیماریزای Campylobacter jejuni ، Salmonella typhi و Staphylococcus aureus

زمان: دوشنبه 98/4/31 ساعت 10

مکان: تالار هشت گوش

ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-6:11

ژورنال کلاب

سخنران: خانم صبا جلالی فر

موضوع: Nanoparticle-Based Biosensing of Tuberculosis, an Affordable and Practical Alternative to Current Methods

زمان: چهارشنبه 98/4/26    ساعت 12

مکان: تالار فرهیختگان

جلسه سمینار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-6:09

جلسه سمینار

سخنران: خانم حدیث میسائی

موضوع: The Influence of climate change on waterborne disease

مکان: تالار فرهیختگان   

زمان: چهارشنبه 98/4/26    ساعت 11:30

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه میکروب شناسی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir