گرده همایی بین المللی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/24-14:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سومین گردهمایی بین المللی و همفتمین سمینار سراسری ایدز
 

تاریخ 30 آبان لغایت 2 آذر ماه 97

مهلت ارسال مقالات اول آبان 97

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir