کارگاه مدون

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-13:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه باز آموزی مدون در تاریخ 96/4/20 در مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی EDC - تالار زیتون برگزار می شود.

موضوع: باکتری شناسی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir