ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/09-5:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سخنران: خانم طیبه شکیبا

موضوع:Culture-free bacterial detection and identification from blood with rapid/ phenotypic/antibiotic susceptibility testing

روز چهارشنبه  مورخ 98/2/11  ساعت 12   تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir