ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-9:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سخنران : آقای مهرداد حلاجی

موضوع:

Aptamer-based fluorometric assay for direct identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus form

clinical samples

مکان:تالار هشت گوش 

زمان: چهارشنبه 97/10/19  ساعت 11:30

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir