سمینار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-11:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سخنران: خانم طاهر علیپور

موضوع: Lyme borreliosis-from tick bite to diagnosis and treatment

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 98/6/6   ساعت 11

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir