سمینار

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-6:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سخنران : سرکار خانم شیما فرزانه   موضوع:  Bacterial resistance to silver nanoparticles

سخنران: جناب آقای امین صادقی  موضوع: Alternatives to Antibiotic

سخنران: جناب آقای امیرحسین فیاضی  موضوع: Targeting gut microbiota in obesity: effects of prebiotics and probiotics

زمان: چهارشنبه 98/4/19 ساعت 11 

مکان: تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir