سمینار

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-4:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سخنران : خانم مریم خلیلی

موضوع:Oncobiome

مکان: تالار فرهیختگان           زمان: چهارشنبه 98/4/12     ساعت 13-12

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir