سمینار

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-5:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سخنران: خانم مریم خلیلی

موضوع: Oncobiome

زمان: چهارشنبه 98/3/8 ساعت11:30

مکان : تالار هشت گوش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir