سمینار

تاریخ ایجاد شنبه,1398/02/28-5:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سخنران : آقای محمدصادق دماوندی

موضوع: The Human Microbiota in Health and Disease

زمان: چهارشنبه 98/3/1   ساعت : 11  

مکان: تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir