جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/09-6:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ژورنال کلاب 

سخنران : خانم الهام حقیقی فر

موضوع: Rapid phenotypic antimicrobial susceptibility testing using nanolitr arrays

مکان: تالار هشت گوش                 زمان: چهارشنبه 98/7/10               ساعت 12-11

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir