جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/19-9:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع:

Mediated Re-Sensitization of Antibiotic-Resistant Escherichia coli Harboring Extended-Spectrum
ß-Lactamases

سخنران: خانم فائزه قاضی عسکر

مکان: تالار فرهیختگان

زمان: چهارشنبه 96/10/20     ساعت 10

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir