جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/24-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع :

1- بررسی اصلاحات پروپوزال خانم وزیرزاده

2- بررسی پروپوزال خانم الهام حقیقی فر

3- نامه های رسیده

چهارشنبه 96/10/27 ساعت 10

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir