جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/02-13:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارشنبه ساعت 12-10 مورخ 96/8/3

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2- بررسی پروپوزال خانم صبا جلالی فر

3- بررسی پروپوزال خانم طیبه شکیبا

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir