جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-6:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه شنبه 98/4/22 ساعت 10

موضوع:

1- برنامه درسی نیمسال اول 99-98

2-  بررسی پروپوزال خانم فاطمه نوروزی

3-بررسی پروپوزال خانم راضیه کمالی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir