جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/04/11-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه در تاریخ یکشنبه 98/4/16 ساعت 9 

موضوع:

1- بررسی نامه های رسیده

2-  بررسی پروپوزال پیشنهادی خانم شیما فرزانه

4- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال آقای محمدصادق دماوندی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir