جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-6:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای گروه مورخ 98/2/31 ساعت11:30 

مکان : سالن شورای گروه

موضوع: 

1- بررسی نامه های رسیده

2-  بررسی پروپوزال خانم آرزو میرزایی

3- بررسی عنوان پیشنهادی پروپوزال خانم راضیه کمالی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir