جلسه سمینار

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/29-10:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع:سیستم توکسین و آنتی توکسین در باکتریها

سخنران: جناب آقای ازهر سالاری

مکان: تالار فرهیختگان            زمان: سه شنبه 97/3/1             ساعت 10:30

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir