جلسه دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/23-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع

خانم سمیه جهانی شرافت

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر حاجیه قاسمیان صفایی / سرکار خانم دکتر شراره مقیم

موضوع :Quantitative study of Clostridium/ Bacteroides in colon cancer tissue compare with healthy tissue and evaluation of their induce mutagenesis and change of gene expression in the cell culture

زمان: شنبه 98/6/2    ساعت 12-10

مکان : تالار فرهیختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir