جلسه دفاع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/01-6:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع خانم صبا جلالی فر

موضوع: «بررسی ژنوتایپ کپسول، پروتئین های سطحی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در استرپتوکوک گروه B جداسازی شده از عفونت مجاری ادراری بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان»

زمان: چهارشنبه 98/5/2  ساعت 12

مکان: تالار فرهیتختگان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir