جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-6:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع خانم هاجر محمدی 

موضوع: تعیین فراوانی و توالی ژن azurin در ایزوله های Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران سوختگی و بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد چسبندگی پروتئین آن در سویه های بیماریزای Campylobacter jejuni ، Salmonella typhi و Staphylococcus aureus

زمان: دوشنبه 98/4/31 ساعت 10

مکان: تالار هشت گوش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir