جلسه آموزش سیستم نگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه آموزش سیستم نگاه

چهارشنبه مورخ 96/11/11 ساعت 12-10 در سالن شورای گروه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir