تغییر تاریخ ژورنال کلاپ

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی:

جلسه ژورنال کلاپ از چهارشنبه مورخ 96/11/11 به چهارشنبه 96/11/18 تغییر پیدا کرد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir