تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-14:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین مورد عفونت انسان با ویروس هپاتیت E رات در دامه مطالب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir