تازه های میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/15-7:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

انتشار باکتری های شدیدا مقاوم به آنتی بیوتیک ها از طریق بیمارستان ها (ادامه مطلب)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir