برگزاری آزمون دانشجویان Ph.D

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برگزاری آزمون دانشجویان Ph.D ورودی 93 در گروه باکتری و ویروس شناسی

زمان : روز شنبه 96/4/31 و یکشنبه 96/5/1

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir