برنامه دروس نیمسال دوم 98-97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-10:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه نیمسال دوم 98-97 در سایت گروه میکروب شناسی بارگذاری شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir