اطلاعیه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-7:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه دروس و سیلابس دروس نیمسال اول99-98 در سایت گروه بارگزاری شده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir