اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/10-10:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه سمینار داوطلبان تعهدات در روز شنبه مورخ 97/7/14 ساعت 10 صبح در تالار هشت گوش برگزار می شود.

حضور تمامی دانشجویان Ph.D الزامی است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir