اطلاعیه جلسه دفاع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-11:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

آقای مسعود کیخا

موضوع : بررسی تنوع ژنتیکی مربوط به ژن های pncA و rpsA در ایزوله های بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس استان اصفهان

استاد راهنما: آقای دکتر بهرام نصر اصفهانی

استاد مشاور: خانم دکتر شراره مقیم

زمان : یکشنبه 97/4/31 ساعت 10

مکان تالار فرهیختگان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir