اطلاعیه اطلاعیه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/01-10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

       

قابل توجه اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه باکتری و ویروس شناسی

با توجه به برگزاری ژورنال کلاب برای داوطلبان تعهدات قانونی در گروه حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی روز یکشنبه 97/3/6
ساعت 12-9
در تالار هشت گوش الزامی است.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir