اخبار گروه معارف اسلامی

تشکیل شورای پژوهشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/30-10:46

جلسه شورای پژوهشی گروه معارف اسلامی ، روز چهارشنبه 13 آذرماه سال جاری در تالار جلسات معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی با دستور جلسه: تبادل نظر درباره مسائل پژوهشی بین رشته ای مشترک بین گروه معارف اسلامی و دانشگاه قرآن و عترت اصفهان ؛ برگزار گردید.لازم به ذکر است در این جلسه جناب آقای دکتر حق شناس ؛ معاونت محترم پژوهشی دانشگاه قرآن عترت ، حضورداشتند.

تشکیل شورای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-6:27

شورای عمومی گروه معارف اسلامی با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص آموزش زبان انگلیسی و عربی جهت اعضاء محترم هیات علمی گروه ؛ روز چهارشنبه 8 آبان ماه با حضور مدیر و اعضاء شورای گروه معارف و جناب آقای دکتر مهدی حبیب اللهی استاد یار مدیر محترم گروه زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) ؛ در تالارجلسات معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی برگزار گردید.

تشکیل جلسه ویژه شورای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-8:01

جلسه ویژه شورای گروه معارف اسلامی در خصوص چگونگی تحقق مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در دانشگاه و به ویژه در گروه معارف اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه ۲۴ مهرماه در تالار جلسات معاونت پژوهشی دانشکده با حضور مدیر و اعضاء محترم گروه تشکیل گردید.

دراین جلسه هریک از اعضاء ، نظرات و پیشنهادات خود را در مورد کاربردی شدن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی  بیان کردند.

تشکیل جلسه شورای آموزشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-8:25

جلسه شورای آموزشی گروه معارف اسلامی ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۷ مهر ماه در تالار جلسات معاونت پژوهشی دانشکده باحضور مدیر و اعضاء محترم شورا ، تشکیل گردید.

در این جلسه تصمیم گیری در مورد نحوه ارتقاع سطح  علمی  زبان انگلیسی اعضا محترم عضو هیات علمی گروه معارف مورد بحث  و بررسی قرار گرفت.

تشکیل جلسه شورای آموزشی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-8:26

جلسه شورای آموزشی گروه معارف اسلامی پیش از ظهر چهارشنبه ۱۰ مهر ماه در تالار جلسات معاونت پژوهشی دانشکده باحضور مدیر و اعضاء محترم شورا ، تشکیل گردید.

طرح دوره نظری دروس مربوط به گروه های آموزشی دانشکده و تبین طرح نوآورانه آموزش مجازی جناب استاد ایوبی ، از جمله مواردی بود که در جلسه مطرح و نسبت به آن تصمیمات مقتضی گرفته  شد.

باز سازی و نوسازی مکان استقرار گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-6:58

پس از گذشت حدود سه ماه ، عملیات بازسازی و نوسازی مکان استقرار گروه معارف اسلامی که مقارن مکان قبلی نهاد رهبری بود  پس از رفتن مجموعه نهاد رهبری از این مکان به همت و تلاش ریاست محترم دانشکده ، معاون محترم اداری مالی دانشکده ، مدیر محترم گروه معارف وجناب آقای دکتر نعمت بخش و دیگرهمکاران  محترم ذی ربط در دانشکده ، به پایان رسید و و مجموعه ۱۴ اتاق قبلی مکان مذکور به ۱۶ اتاق ، تالار جلسات و کتابخانه دیجیتال تبدیل گردید. اکنون این مکان نوسازی شده محل استقرار گروه معارف اسلامی ، مرکز توسعه پژوهشهای بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت و گروه اخلاق پزشکی می باشد.

تشکیل جلسه شورای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/10-12:15

شورای عمومی گروه معارف اسلامی در تاریخ ۳مهرماه سال جاری باحضور اعضا و مدیر محترم گروه معارف اسلامی در تالار دکتر موحدیان ( محل اسکان موقت گروه معارف ) تشکیل جلسه داد. این جلسه به بررسی مسائل جاری گروه معارف اسلامی اختصاص داشت.

تشکیل جلسه شورای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/01-12:07

شورای گروه معارف اسلامی  با دستور جلسه : بررسی واحد های درسی دانشجویان پردیس بین الملل دانشگاه  و مسائل جاری گروه ، در تاریخ ۹۸/۶/۲۷باحضور اعضاء و مدیر محترم گروه در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشکده تشکیل گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه معارف اسلامی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir